Οι στόχοι του Έργου

Σύμφωνα με την ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης και της ξεκάθαρης αποτύπωσης των κυριότερων προκλήσεων και αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν το Έργο Ενδυνάμωση επαγγελματικών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την αποτροπή της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στην Ελλάδα στοχεύει στα παρακάτω:

 • στη βελτίωση της γνώσης αναφορικά με τα ποιοτικά στοιχεία των περιστατικών της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα
 • στην ενίσχυση των δυνατοτήτων, 120-150 επαγγελματιών και χειριστών υποθέσεων (case workers) στους καταυλισμούς και στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα, εντοπισμού, αντιμετώπισης, αποτροπής και πρόληψης της σεξουαλικής και έμφυλης βίας
 • στη βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών του πεδίου για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι στην σεξουαλική και έμφυλη βία
 • στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της προσφυγικής κοινότητας έναντι της σεξουαλικής και έμφυλης βίας και στην ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να δράσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων

Το Έργο απευθύνεται σε α) Επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών (service providers) υγείας καθώς και παρόχων νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών τόσο από τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και από τον δημόσιο τομέα (κοινωνικοί λειτουργοί, χειριστές υποθέσεων (case workers), επαγγελματίες υγείας, νομικοί σύμβουλοι/δικηγόροι, προσωπικό ΜΚΟ, κλπ.) που δραστηριοποιούνται στους προσφυγικούς καταυλισμούς στην ενδοχώρα και στα νησιά, β) στους εργαζόμενους στο στεγαστικό πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» που δραστηριοποιούνται στις εθνικές δομές πρόνοιας και στις δημοτικές υπηρεσίες και γ) στις προσφυγικές κοινότητες, στους επιζώντες/επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας και δυνάμει θύματα βίας που διαμένουν σε καταυλισμούς και στα ενοικιαζόμενα καταλύματα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» ώστε να ενδυναμωθούν και να λειτουργήσουν ως κοινωνοί των μηνυμάτων εντός των κοινοτήτων τους.

Η έρευνα πεδίου θα καλύψει τόσο την ενδοχώρα όσο και τα νησιά της χώρας. Θα διενεργηθεί, κατά κύριο λόγο, στα σημεία υποδοχής και στις δομές φιλοξενίας στις ακόλουθες περιοχές:

 • Οινόφυτα
 • Μαλακάσα
 • Θήβα
 • Σχιστό
 • Ριτσώνα
 • Ελαιώνας
 • Κουτσόχερο
 • Θερμοπύλες
 • Καβάλα
 • Δράμα
 • Σέρρες
 • Κατσικάς
 • Καρά Τεπέ
 • Διαβατά
 • Χίος

Επιπρόσθετα, θα διενεργηθεί έρευνα πεδίου σε έξι Δήμους όπου υλοποιείται το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ και συγκεκριμένα στις πόλεις:

 • Αθήνα
 • Πειραιά
 • Θεσσαλονίκη
 • Τρίπολη
 • Καρδίτσα
 • Ηράκλειο (Κρήτης)
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο