Τελευταία νέα

31 Ιανουαρίου, 2019

1ο Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ξεκίνησε η υλοποίηση του Έργου EMPOWER_REF το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship) της Ε.Ε. (REC-RDAP-GBV-AG-2017), είναι διετούς […]
4 Δεκεμβρίου, 2019

2o Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου – Έργο EMPOWER_REF
24 Ιανουαρίου, 2020

3ο Δελτίο Τύπου – Έναρξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων

3o Δελτίο Τύπου – EMPOWER_REF – Επιμορφωτικά εργαστήρια